top of page

Liham sa Aking Pagpanaw at Paglisan - By: Ericko Jay Alciso

Sa aking pagpanaw at paglisan,

Bubuhos ang luha kasabay ng ulan.

Tatanggap ng papuri't bulaklak ang aking tahanan.

Subalit, walang makakaalam kung paano ako tumahan.


Sa ibabaw ng aking kabaong nakapatong ang gantimpala.

Lahat nakikita ang maningning na medalya.

Tiyak, lahat mamangha sa nakikita

At magbubunyi sa malagintong salita.


Ngunit, sa lahat ng papuri at pag-alala.

Wala ninuman sa kakilala o kaibigan ko ang tunay na makakaalala.

Kakalimutan ito sabay sa aking pagpapahinga.

Ngunit, may namumukudtangi sa lahat na makakaalala.


Bubuhos sa kanila ang tunay na hinagpis.

Isa sa kanila ay tatangis na walang katumbas.

Magiging ala-ala ka na lang sa nakalipas,

Ngunit sa kanya ako ay walang wakas.


Iisipin nilang lahat kung sino ka at paano mo ko pinatahan?

Lahat sila magtatanong kung ano ang rason ng aking paglisan?

Dahil ni-isa walang nakakaalam kung bakit ako lumisan.

Kaya ikaw na bahala kung ano ang liham sa aking pagpanaw at paglisan.


Please give a detailed explanation about the meaning and main idea of this poem.:


it's a poem from 2020. A feeling of a person almost died. Everyone may mourned in the time of your demised and praised your name as you are great person. However, they forgot to be with you in the midst of problem and sorrow. No one is there. But, Only one will be their on that journey as he will give you peace and love that no one will enough to full-filled that, God's Lovc. Even, no one will know your pain in this earth, God knows everything let everyone about the reason why you leave in this life and search for the answer for them. It was a letter of surrendering of your life.


Please explain your writing and thought process regarding this poem.:


It's part of coping-up the tragic happen to me in 2020 during lockdown. As I am so far away from home and miracle happen each day to sustained my daily needs. It is a letter of surrendering


Why did you choose to write this poem?:


To express my pain and sorrow during the pandemic. It was a way for me to process my hardship and hurt heart to all things happen during that time.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page